آموزش

دوره های آموزشی کاربردی-تخصصی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت تامین

مرکز تخصصی مدیریت زنجیره تامین تنها موسسه ای است که به صورت تخصصی و انحصاری اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی جهت افزایش مهارت های مدیریت زنجیره تامین در صنایع کشور کرده است. در این دوره ها آخرین متدولوژی های روز دنیا با مثال های واقعی در کشور ارائه می گردد.دوره های پیشنهادی بر اساس نیاز سازمان ها ارائه شده و سرقصل های آن ها متناسب باشرایط سازمان تعریف می گردند. این دوره ها مختص سطوح کارشناسان و مدیران در صنایع متوسط و بزرگ کشور است. قبل از شروع هر دوره ابتدای یک بررسی کارشناسانه جهت تشخیص نیاز اصلی سازمان در دوره مورد نظر انجام گرفته و سپس با توجه به آن سرفصل های آموزشی ارایه می گردد.به عنوان مثال یکی از مهمترین و کاربردی ترین دوره های پیشنهادی دوره آموزش ارتباط با تامین کنندگان است که به دو صورت مقدماتی و پیشرفته ارایه می گردد. در این دوره آموزشی، مباحث جامعی ازارتباط با تامین کنندگان شامل نیاز سنجی تامین، داده کاوی نقشه تامین، بخش بندی تامین کنندگان، تعیین نقشه های ارزشی تامین کنندگان، نوع و سطوح ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد و ... ارائه می گردد.

 

 

دوره های تخصصی

  • مدیریت ارتباط با تامین کنندگان مقدماتی و پیشرفته

  • سیاست گذاری عملیاتی تامین

  • برنامه ریزی و مدیریت برونسپاری

  • کنترل موجودی و برنامه ریزی سفارشات

  • سیاست ها و راهکارهای کاهش هزینه های تامین

  • ارزیابی و عارضه یابی نظام تامین

  • مهندسی خرید

  • مدیریت عملکرد تامین

  • مدیریت تقاضا

  • فرایند کاوی تامین