برونسپاری فرایندهای کسب و کار (BPO) به عنوان یکی از ابزارهای توسعه­ی سازمان­ها و ارتقای بهره­وری در قالب کوچک­سازی، در سال­های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان­ها در کشور عزیزمان ایران قرار گرفته و به صورت­های مختلف اجرا شده است. مدیران می­کوشند از استراتژی برونسپاری استفاده کنند اما در عمل، با مسائل و موضوعات متنوعی در این زمینه مواجه هستند. موارد مختلفی از قبیل اشتباه در انتخاب گزینه برونسپاری، عدم شناسایی صحیح انتظارات سازمان از مجری،  عدم کفایت مهارتی و تجربی تیم اجرایی، قرارداد نامناسب برونسپاری، عدم تفکیک صحیح تصمیم­گیری­ها بین سازمان و مجری، عدم وجود مدیریت ارتباطات و دانش بین سازمان و مجری و به طور کلی عدم استفاده از مدل­ها و رویکردهای مناسب برونسپاری موجب ایجاد شکست و نارضایتی در بکارگیری استراتژی برونسپاری در سازمان­ها شده است.

مدل­ها و استانداردهای برونسپاری کلیه فرآیندهای چرخه برونسپاری –از شناسایی فعالیت­های قابل برونسپاری تا ارزیابی عملکرد مجری و ارزیابی کلیه روند برونسپاری- را در برگرفته و سعی بر مدیریت صحیح عملیات جهت نیل به اهداف اصلی برونسپاری دارند.

در ادامه مهمترین مدل ها و استانداردهای حوزه برنامه ریزی و مدیریت برونسپاری معرفی شده اند:

 • ISO37500: این استاندارد که در سال 2014 به عنوان حاصل کار متخصصان از 13 کشور جهان ارایه شد برونسپاری را شامل 5 بخش زیر با محوریت بخش پنجم معرفی می کند:
 • Outsourcing strategy analysis
 • Initiation and selection
 • Transition
 • Deliver Value
 • Outsourcing governance
 • OPBOK: این استاندارد که اخرین ورژن ان مربوط به 2014 است را  می توان به جرات عملیاتی ترین استاندارد این حوزه دانست. مدل برونسپاری شامل بخش های زیر است:
 • Business Strategy
 • Idea
 • Assessment
 • Implementation
 • Transition
 • Management
 • (London School of Economics) LSE: این مدل در سال 2006 بر اساس 100 مطالعه موردی طراحی و  در قالب 54 فعالیت در 9 بلوک و 4 فاز اصلی ارایه شده است. بلوک ها شامل:
 • Investigate
 • Target
 • Strategize
 • Design
 • Select
 • Negotiate
 • Transition
 • Manage
 • Refresh
 • (National Outsourcing Association) NOA: این مدل در سال 2012 با سه بخش اصلی زیر و بخش مرکزی Strategic Leadership  ارایه شد:
 • Relationship Management
 • Relationship Engagement
 • Transition and change
 • IDC: این مدل معرفی شده در 2014 شامل 5 فرایند اصلی به شرح شکل می باشد:

در مطالب آینده هر کدام از مدل ها همراه با مدل جامع طراحی شده در این مرکز  با جزییات تشریح می گردند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *