مطالب جدید

21ژانویه 2019

برونسپاری فرایندهای کسب و کار (BPO) به عنوان یکی از ابزارهای توسعه­ی سازمان­ها و ارتقای بهره­وری در قالب کوچک­سازی، در سال­های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان­ها در کشور عزیزمان ایران قرار گرفته و به صورت­های مختلف اجرا شده است. مدیران می­کوشند از استراتژی برونسپاری استفاده کنند اما در عمل، با مسائل و موضوعات […]

15ژانویه 2019
عملکرد زنجیره تامین

يکي از مهمترين راهکارها در راستاي بهبود مستمر زنجيره تامين، دستيابي به يک زنجيره تامين منسجم و همچنين عارضه يابي صنعتي، ارزيابي و سنجش عملکرد زنجيره تامين است.  ارزيابي عملکرد به اندازه گيري و سنجش وضع موجود مي­پردازد تا بتوان از ان به عنوان ابزاری جهت تصميم گيري در مورد ادامه تعديل و يا جلوگيري […]

10ژانویه 2019
مدیریت زنجیره تامین

از مهمترین بخش های مدیریت زنجیره تامین (SCM)، تامین (Procurement) کالا و خدمات است. از آنجایی که هزینه های تامین مواد و خدمات معمولا 40-60 درصد از کل هزینه های سازمان ها است، در سال های اخیر برنامه ریزی و مدیریت تامین، توجه محققان علمی،  خبرگان صنعتی  و شرکت های مشاوره مدیریت را به خود […]