پیاده سازی نظام تامین استراتژیک

تامین استراتژیک

تامین استراتژیک ، کاهش هزینه ­ها

فرایند توسعه کانال های تامین با حداقل هزینه و نه فقط با حداقل قیمت خرید، تامین استراتژیک نامیده می شود. اگرچه تامین استراتژیک  بر کاهش هزینه ها تاکید دارد، اما پایه آن، ایجاد روابط برد-برد و بلند مدت  با تامین کنندگان کلیدی جهت ایجاد مزیت رقابتی است. در این نوع تامین، همکاری و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین کارفرما و تامین کننده، برای شناسایی فرصت­هایی که موجب کاهش هزینه­ ها در طول زمان می­شود امری ضروری است.

انتقال از روش­های خرید سنتی به سمت تامین استراتژیک، نیاز به سه فلسفه اساسی زیر جهت پشتیبانی فرایند خرید دارد.

  • تمرکز بر مجموع ارزش تحویلی ایجاد شده و نه فقط قیمت خرید.
  • رویکرد همکارانه برای ارتباط با تامین کنندگان به جای نظارت.
  • تمرکز بر ارتقای سودآوری به جای صرفه جویی در هزینه.

در شکل بالا این سه فلسفه توضیح داده شده اند. این سه فلسفه تامین استراتژیک، اغلب منجر به کاهش تامین کنندگان سازمان می­ گردد. متدولوژی­ های مختلفی جهت ایجاد تامین استراتژیک توسعه داده شده اند.  عمدتا این متدولوژی­ها شامل چهار فاز آنالیز داخلی، استراتژی گذاری دسته ­های هزینه ­ای، استراتژی گذاری تامین و توسعه استراتژی مذاکره و اجرا است.  اجرای این متدولوژی­ ها ابزار مناسبی جهت کاهش هزینه و افزایش بهره وری است. مرکز تخصصی مشاوره زنجیره تامین  آمادگی خود را جهت پیاده سازی متدولوژی تامین استراتژیک اعلام میدارد. در این حوزه مدلی مناسب توسط مرکز توسعه داده شده که قابل پیاده سازی در صنایع متوسط و بزرگ را دارد. امید است مدیران محترم صنایع کشور با بکارگیری مناسب این رویکرد تامین، بتوانند سهم قابل توجهی در افزایش بهره وری صنایع داشته باشند.